13.11.2015

Inaugurácia prorektorov a dekanov

Autor: Ing. Gabriela Dzurišová


V Divadle Jonáša Záborského v Prešove sa 23. septembra 2015 konala slávnostná inaugurácia rektora Prešovskej univerzity v Prešove prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD., spojená so slávnostným otvorením akademického roka 2015/2016.
 
Počas slávnosti boli inaugurovaní aj prorektori a dekani Prešovskej univerzity v Prešove:

  • prof. PhDr. Milan Portik, PhD. - prorektor pre vedu, umenie a šport                  
  • doc. PhDr. Martina Kášová, PhD. - prorektorka pre vzdelávanie                                 
  • doc. Ing. Peter Adamišin, PhD. - prorektor pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality
  • doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. - prorektor pre vonkajšie vzťahy   
                       
  • prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. -  dekan Filozofickej fakulty
  • Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. - dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty  
  • prof. RNDr. René Matlovič, PhD. - dekan Fakulty humanitných a prírodných vied     
  • doc. Ing. Jana Burgerová, PhD. - dekanka Pedagogickej fakulty                             
  • prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.  - dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty
  • Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD. – dekanka Fakulty zdravotníckych odborov

Ing. Gabriela Dzurišová
Foto: AV štúdio CCKV PU