22.12.2015

IV. Adventný koncert Prešovskej univerzity v Prešove

Autor: PhDr. Viliam Tarjányi, PhD.


Už štvrtý rok v sále PKO - Čierny orol v Prešove v adventnom období, v čase prípravy na najkrajšie kresťanské sviatky, Vianoce, uskutočnil sa Adventný koncert Prešovskej univerzity v Prešove. 

IV. Adventný koncert Prešovskej univerzity v Prešove konal sa 9. decembra 2015, teda medzi „bronzovou a striebornou nedeľou" a „zapálením druhej sviečky na adventnom venci". V úvode koncertu privítali moderátori prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD., rektora Prešovskej univerzity v Prešove. Pozvanie prijala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová a viceprimátor Ing. Štefan Kužma. Prítomní boli zástupcovia orgánov akademickej samosprávy, jednotlivých pracovísk a fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove, predstavitelia cirkví, riaditelia stredných škôl Prešovského a Košického kraja.

Koncertná programová štruktúra ponúkla prítomným Adventné zastavenie pri slove, hudbe, speve a motíve ľudovej hry. Vianočnou koledou od Milana Rúfusa sa publiku prihovorili moderátori Zuzana Gibarti Dancáková, Peter Gustáv Hrbatý a predznamenali, že večer sa bude niesť v znamení umenia a duchovna. Túto jedinečnú možnosť duchovného prežívania Adventu sme vnímali prostredníctvom interpretácie študentov a pedagógov Prešovskej univerzity v Prešove a hosťa z Maďarska. Svoju predvianočnú zdravicu k súzvuku sviatočnej atmosféry nám sprostredkovali jedenásti protagonisti koncertného večera. 

V prvom otváracom bloku koncertu sa predstavil Komorný orchester Camerata academica dielom slovenského hudobného skladateľa, pedagóga Jána Zacha „Sinfonia III. A dur
Jasličky v betleheme patria neodmysliteľne k Vianociam. Je to prekrásny symbol narodenia Jezuliatka. Kolektív študentského divadla Filozofickej fakulty sa predstavil s fragmentom ľudovej hry „Jezuliatko" od Ferka Urbánka, pod réžiou bývalého absolventa našej alma mater Ľubomíra Šárika. Pred nami sa odohrával biblický príbeh narodenia Ježiša. Literárno-hudobné stvárnenie protagonistov patrilo k najkrajším „darom" večera. Hereckým aj speváckym výkonom zanechali v sále nádherný emocionálny dojem. 

V druhom bloku sa predstavili sóloví speváci a spevácke kolektívy. Anna Bučková v doprovode klavíra Tatiany Hajzušovej z „triedy" hlasovej pedagogičky Marty Polohovej zaspievala skladbu Felixa Mendelssohna-Bartholdyho „Auf Flűgen des Gesandes op. 34". Medzi speváčkou a klaviristkou bolo cítiť patričnú súhru, zohratosť a istotu. Obe dievčence sa zhostili svojho prednesu veľmi dobre. V podaní Speváckeho zboru Pravoslávnej bohosloveckej fakulty so svojou dirigentkou a vedúcou súboru Annou Derevjaníkovou zazneli piesne „Blažen muž" a „Preblahoslovena jesi" autora Alexandra Archangeľskijho, ďalej od Pavela Česnokova skladba „Blahoslovi duše moja" a napokon dve koledy Prečistaja diva" a „Car lzrailev". Zbor spieval ukáznene, citovo, v pasážach, ktoré si to vyžadovali, intonačne na výške. Viktória Vajdová, držiteľka Ceny dekanky Pedagogickej fakulty, laureátka medzinárodnej speváckej súťaže Moyzesiana· 2015 v klavírnom sprievode Daniela Šimčíka zaspievala Šostakovičove dielo Pesni op. 86 - Vyruči meňa a Ľubit-neľubit. Od úvodných taktov piesne si získala obecenstvo veľmi jemným, precíteným spevom. Pôsobila ženskosťou a spevácky sebavedome, čo umocnilo jej výkon. 

Nostro Canto už niekoľko rokov reprezentuje Prešovskú univerzitu v Prešove na výbornej úrovni. Pod taktovkou zakladateľky, umeleckej vedúcej a zbormajsterky Tatiany Švajkovej odzneli piesne „The holly and the ivy" od Jahna Ruttera, Márie Podhradskej
Kulmináciou adventného programu bola očakávaná Tichá noc, jedna z najznámejších kolied, ktorá po prvýkrát zaznela v kostole sv. Mikuláša v Oberndorfe pri Salzburgu 24. decembra 1818. Prvá sloha v podaní sólistu Bence Asztalosa a jemného brumenda zboru zaznela grandiózne. V druhej a tretej slohe sa pripojil spevácky zbor Nostro Canto, kde vianočný hymnus znel maestoso. Po celý čas Tichej noci bolo badať nadšenie a obdiv z výkonu sólistu aj zboru, ktoré zapôsobilo na nejedného poslucháča - laického či s hudobným vzdelaním. 

Finále bolo skutočným vrcholom adventného koncertu a všetci poslucháči si odniesli zo sebou domov kúsok z nádherných melódií, spevu, slova a myšlienok.

Adventný koncert, ktorý sa konal pod záštitou prof. PhDr. Petra Kónyu, rektora Prešovskej univerzity v Prešove, vyznel sviatočne, a niesol sa v príjemnom ovzduší v kruhu milovníkov hudby, spevu, slova. Všetkým pedagógom, umeleckým vedúcim a účinkujúcim za IV. Adventný koncert Prešovskej univerzity v Prešove patrí veľké ĎAKUJEME VÁM!

Po mimoriadne vydarenom kultúrnom podujatí sa uskutočnila pre všetkých prítomných ako aj účinkujúcich slávnostná recepcia v priestoroch PKO - Čierny orol.

PhDr. Viliam Tarjányi, PhD.
tajomník RUČ

Foto: AV štúdio CCKV PU