22.12.2015

Vianočná anketa akademických funkcionárov PU v Prešove

Autor: Bc. Andrea Čajová


prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc., dekan FF PU 

Čo u Vás nesmie na štedrovečernom stole chýbať? 
Dvojaká kapustnica: mäsitá a bezmäsitá. 

Ako obvykle trávite vianočné sviatky? 
Doma, v kruhu rodiny, teraz aj s vnúčatami a dúfam, že aj so synom, ktorý príde domov z ďalekého sveta. 

Aké sú Vaše predsavzatia do nového roka 2016?
Nedávam si žiadne tradičné predsavzatia. Na druhej strane si však plánujem svoje ciele na ďalší rok. V túto chvíľu (začiatkom decembra) je to z môjho hľadiska ešte ďaleko a okrem iného sa riadim heslom: „Nehovor svetu, čo chceš urobiť, ale urob to!“


Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., dekan GTF PU

Čo u Vás nesmie na štedrovečernom stole chýbať?
Vianočné sviatky sú dňami, kedy si pripomíname príchod toho najväčšieho Daru pre tento svet v osobe narodeného Božieho Dieťaťa. Štedrovečerný stôl svojou bohatosťou pokrmov, ktoré sú darmi, je teda obrazom toho najväčšieho Daru. Preto náš štedrovečerný stôl býva bohatý. Nechýbajú na ňom klasické pokrmy, ako vianočné oblátky, med, cesnak, rôzne polievky, pirohy, mačanka s hríbmi, kapustnica, ryba atď. Je obrazom aj prieniku viacerých tradícií, nakoľko vzhľadom na moje predchádzajúce kňazské účinkovanie majú v ňom zastúpenie jedlá z horného Zemplína, Spiša aj Šariša.

Ako obvykle trávite vianočné sviatky?
Vianočné sviatky sú nazývané aj sviatkami rodiny, lebo Ježiš prišiel na tento svet v rodine. Aj my prežívame sviatky Božieho narodenia spolu v rodinnom kruhu. Neodmysliteľne k nim patrí aj účasť na rôznych liturgických a v tom čase aj špecifických slávení v chráme, spievanie krásnych vianočných kolied, bohato vyzdobený stromček, návštevy príbuzných, ako aj dobrá vianočná rodinná lyžovačka a podobne.

Aké sú Vaše predsavzatia do nového roka 2016?
Pri vstupe do nového kalendárneho roku 2016 sa moje predsavzatia odvíjajú z vianočného času v tej myšlienke, aby čaro Vianoc plné lásky, pokoja porozumenia, nechýbalo nikomu z nás nielen cez sviatočné dni, ale aby bolo v hojnej miere prítomné aj v našich každodenných životoch v priebehu celého nasledujúceho roku. Obohaťme sa krásou a hodnotami, ktoré nám ponúka Láska a šírme ich zároveň éterom nášho prostredia a života. V takejto atmosfére budú aj tie najnáročnejšie kritériá, ktoré sú na nás vo vysokoškolskom prostredí kladené, ľahšie zvládnuteľné. Chcem vyjadriť presvedčenie, že naša Alma mater Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove si zachová status fakulty, ktorá nielen uspela v hodnotení komplexnej akreditácie, ako aj v rebríčkoch iných agentúr, ale bude aj v ďalšom období úspešne napredovať. 


prof. RNDr. René Matlovič, PhD., dekan FHPV PU

Čo u Vás nesmie na štedrovečernom stole chýbať?
Tradične sa mi štedrovečerný stôl spája s mixom kapustnice s hubami, mäsom a klobásou, vyprážaným kaprom so zemiakovým šalátom a ako dezert „Ježibabin“ krém, čiže pena z pečených jabĺk zjemnená čokoládovým pudingom. Okrem tejto gastronomickej dimenzie však považujem za omnoho významnejšiu ingredienciu štedrej večere pohodu a harmóniu sviatočnej atmosféry, ktorá sa jasne vymedzuje vo vzťahu k  profánnemu charakteru našej hektickej bežnej každodennosti. 

Ako obvykle trávite vianočné sviatky?
Uprednostňujeme pokojné destinácie mimo konzumného zhonu, najmä v horách. Najväčšie potešenie z pobytu mám v prípade inverzie. Hory sú zaliate slnkom a kotliny sú ponorené do nízkej oblačnosti. 

Aké sú Vaše predsavzatia do nového roka 2016?
Ozdraviť svoj životný štýl.


prof. Robert Štefko, Ph.D., dekan FM PU

Čo u Vás nesmie na štedrovečernom stole chýbať?
Kapustnica, vyprážaná ryba, oblátky s medom, bobaľky.

Ako obvykle trávite vianočné sviatky?
Doma v kruhu mojej rodiny.

Aké sú Vaše predsavzatia do nového roka 2016?
V mojom rodinnom živote: urobiť všetko pre to, aby som so svojimi najbližšími trávil čo najviac času. Zároveň prispieť čo najviac k tomu, aby boli šťastní. V práci: pokračovať v ďalšom rozvíjaní pedagogickej úrovne a grantového výskumu fakulty manažmentu, v rozvíjaní jej ponuky atraktívnych študijných programov a dosiahnuť čo najväčšiu spokojnosť študentov a pracovníkov fakulty. 


prof. ThDr. Ján ŠAFIN, PhD., dekan PBF PU

Čo u Vás nesmie na štedrovečernom stole chýbať?
Samozrejme cesnak s medom, potom opekance-bobaľky s makom, vlašské orechy, sušené ovocie... 

Ako obvykle trávite vianočné sviatky?
Pretože pravoslávne bohoslužby počas veľkých sviatkov, ako sa zvykne vravieť, sú pomerne dlhé a obsahovo bohaté, veľa času trávim v chráme-cerkvi. Vtedy takmer metafyzicky pociťujem a preciťujem tu zlomovú epochu v dejinách, kedy sa končila éra starého sveta a začínala nová epocha v dejinách. Je pre mňa nesmierne vzrušujúce ponárať sa do hlbín dejín, k prameňom novozákonnej éry a prežívať historický čas, keď Pilát spravoval Judsko, keď nad Izraelčanmi vládol prvý nežidovský kráľ Herodes Veľký, keď na čele Rímskej ríše stal prvý cisár v dejinách Augustus-Octavianus, jednoducho povedané prežívať čas príchodu Mesiáša – Christa na tento svet. S tým je spojené aj to, že sa snažím viac čítať, hlavne knihy, ktoré sa týkajú ranej novozákonnej histórie, dejín židovského národa, helenizmu a Rímskej štátnosti. Z toho vyplýva, že skôr som doma. No ak je pekná zima, čo je v posledných rokoch skôr výnimkou, rád sa poprechádzam po prírode alebo idem zahrať hokej... 

Aké sú Vaše predsavzatia do nového roka 2016?
Radšej si žiadne nedávam, aby som si potom nevyčítal, že som ich nesplnil. Alebo byť lepším? 


doc. Ing. Jana Burgerová, PhD., dekanka PF PU

Čo u Vás nesmie na štedrovečernom stole chýbať?
Veľmi kyslá vianočná kapustnica, zemiakový šalát, ryba a rezeň, vianočné oblátky, med, cesnak a koláče (bohužiaľ asi 12 druhov koláčov od mojej mamy, z toho obvykle len 2 moje).

Ako obvykle trávite vianočné sviatky?
Asi ako väčšina ľudí - doma, s mojimi blízkymi, pri televízore a vianočných rozprávkach, s knihou a niekedy príroda a Silvester s priateľmi.

Aké sú Vaše predsavzatia do nového roka 2016?
Nemám novoročné, mám celoročné – neuskutočnené – menej sa stresovať, viac športovať a podobné nijako nie zvláštne ani nie predsavzatia, ale želania...


doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD., dekan FŠ PU

Čo u Vás nesmie na štedrovečernom stole chýbať?
Na našom štedrovečernom stole nesmie chýbať klasika - kapustnica, vyprážaná ryba resp. ryba na masle, to už kto ako má rád, oblátky s medom, opekance, koláč štedrák, pečená klobása s kyslou alebo červenou kapustou a nejaké sladké a slané drobnôstky.

Ako obvykle trávite vianočné sviatky?
Tak asi ako väčšina v kruhu najbližších teda svojej rodiny. Tento sviatočný čas sa snažím využiť na malé zastavenie sa, odbúranie stresu a stretnutia s ľuďmi, na ktoré mi počas roka pre pracovnú vyťaženosť až toľko času neostáva.

Aké sú Vaše predsavzatia do nového roka 2016?
Žiadne, lebo ja si zo zásady žiadne predsavzatia nikdy nedávam.


Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD., dekanka FZO PU

Čo u Vás nesmie na štedrovečernom stole chýbať?
Štedrý večer je u nás hlavne rodinným sviatkom, kde sa stretne celá naša rodina. U nás na stole nesmú chýbať oblátky s medom, kapustnica, niekoľko druhov rýb a  zemiakový šalát. Máme ale ešte jeden náš zvyk, každý kto sedí pri stole, má aj mandarínku, ktorú rozdelí medzi všetkých. Nikdy nezabudneme pripraviť aj tanier pre tých, ktorí tu už s nami nie sú.

Ako obvykle trávite vianočné sviatky?
Štedrý večer a prvý sviatok vianočný trávime spolu s dcérami a ich rodinami doma. S manželom potom odchádzame do Tatier a vraciame sa spravidla po Novom roku. Toto praktizujeme už roky, keďže celá moja rodina žije pod Tatrami, a to je práve čas na stretnutie sa s nimi. Kým boli deti malé, viac času sme strávili doma v Prešove. Keď dospeli, odrazu mali svoje rodiny a my s manželom sme ostali sami, hovorí sa tomu „syndróm prázdneho hniezda“, preto čas po Vianociach trávime spoločne na horách, kde sa pozitívne naladíme na nastávajúci rok. 

Aké sú Vaše predsavzatia do nového roka 2016?
Nezvyknem si dávať predsavzatia, lebo keď som si ich v minulosti dávala, nepodarilo sa mi ich splniť. Problémy, pred ktoré ma život postaví, musím riešiť operatívne. Najviac čo si želám do nového roku je plná priehršť zdravia mojim najbližším, kolegom, spolupracovníkom, ale aj všetkým ľuďom dobrej vôle. Lebo citát „Keď sme zdraví, máme tisíc želaní a keď sme chorí, máme iba jedno – byť zdraví“ nie je len fráza, ale skutočnosť, ktorú vieme potvrdiť len my, zdravotníci.


Ing. Mária Nováková, kvestorka PU

Čo u Vás nesmie na štedrovečernom stole chýbať?
Štandardná štedrá večera. Základom sú vianočné oblátky, kapustnica, tri druhy klobás, mäsové a samozrejme klasický zemiakový šalát, vyprážaná ryba a pre deti aj rezeň.

Ako obvykle trávite vianočné sviatky?
Štedrý deň trávim v kruhu najbližšej rodiny doma. V našej rodine máme zaužívaný zvyk, ktorý zaviedla ešte moja mamka, ktorá celú rodinu vždy v prvý sviatok vianočný pohostila. Dnes sa v tejto tradícii pokračuje u nás doma, s chutným menu, ktoré pozostáva z kuracej polievky, morčacieho mäsa, červenej kapusty a knedle. 

Aké sú Vaše predsavzatia do nového roka 2016?
Predsavzatia si z princípu nedávam, pretože tie vianočné aj tak nikdy nedodržím. Ale mám jedno celoročné, typicky ženské samozrejme – schudnúť.