22.12.2015

Príhovor rektora Prešovskej univerzity v Prešove

Autor: Redakcia


Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti,
pomaly sa chýli ku koncu zimný semester a s ním sa končí aj devätnásty rok existencie našej univerzity. Máme za sebou ďalší náročný rok, v ktorom musela univerzita obhajovať a obhájila svoju pozíciu v systéme vysokoškolského vzdelávania. Komplexná akreditácia, zavŕšená práve v uplynulých mesiacoch, priniesla nielen opätovné zaradenie Prešovskej univerzity medzi univerzitné vysoké školy, ale aj potvrdenie takmer všetkých existujúcich a priznanie nových práv, na uskutočňovanie študijných programov všetkých troch stupňov. Výsledky komplexnej akreditácie však zároveň odhalili aj slabé stránky a nedostatky univerzity, ktoré sa musia stať výzvou pre naše ďalšie zdokonaľovanie najmä vo vedecko-výskumnej oblasti v nasledujúcom období. Nebola to však len komplexná akreditácia, ktorá v tomto roku zamestnávala našu univerzitu. Začala sa výstavba vedeckého parku v areáli VŠA, ukončila sa stavba novej budovy Fakulty manažmentu, začali sa riešiť nové a pokračovali doterajšie domáce i medzinárodné výskumné projekty. Samozrejme, pokračovala takisto výučba vo všetkých študijných programoch, z ktorých niektoré bolo treba už v elektronickom systéme prispôsobiť výsledkom novej akreditácie a naša univerzita privítala podstatne viac zahraničných študentov ako v predchádzajúcich rokoch. A samozrejme, museli sa riešiť aj nespočetné problémy všedných dní. Popritom prebehli aj voľby nového rektora a na konci leta došlo k výmene vedenia univerzity.

O niekoľko týždňov privítame nový rok, ktorý pre univerzitu bude nemenej náročný, ako ten odchádzajúci. Popri zvýšenom dôraze na vybrané súčasti vedeckovýskumnej činnosti a zavádzaní nových študijných programov sa bude univerzita musieť vyrovnať s ďalšími úlohami. Takou je zatraktívnenie štúdia pre domácich aj zahraničných študentov, skvalitnenie propagácie a takisto modernizácia. Aj keď alfou a omegou akýchkoľvek investícií sú financie, ktoré v našich podmienkach úplne závisia od grantových prostriedkov, bude nevyhnutné prikročiť k rekonštrukcii výučbových priestorov, študentských domovov i úpravy vonkajšieho prostredia.

Čakajú nás posledné dni zimného semestra a po nich zaslúžené dni oddychu počas najkrajších sviatkov roka. Prajem Vám všetkým pokojné a príjemné prežitie Vianoc a po nich šťastný vstup do nového roka, minimálne tak úspešného, ako bol ten predchádzajúci. Verím, že v týchto sviatočných dňoch si všetci oddýchnete od každodenných problémov a načerpáme novú energiu. Študenti na úspešné skladanie skúšok a zamestnanci na plnenie nových náročných úloh vo vedeckovýskumnej, pedagogickej a manažérskej činnosti.

Požehnané Vianočné sviatky a veľa šťastia v novom roku!
Peter Kónya