22.04.2016

Spolupráca s Karlovou univerzitou v Prahe

Autor: Andrea Čajová

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove, prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., nadväzuje na dlhoročnú spoluprácu s Karlovou univerzitou v Prahe. K podpisu bilaterálnej zmluvy medzi oboma univerzitami došlo 12. 1. 2016. Rektor Karlovej univerzity v Prahe, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, navštívil Prešov, kde spolu s rektorom PU rokovali o ďalších možnostiach spolupráce, zahŕňajúcu výmenné pobyty vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a študentov. Spoluprácou dochádza k podieľaniu sa na spoločných projektoch a organizácii vedeckých podujatí. 
 
„Prešovská univerzita patrí medzi tradičné univerzity na Slovensku. Domnievam sa, že v európskom vedeckom univerzitnom priestore by tieto univerzity mali navzájom spolupracovať na univerzitnej úrovni, nie len na úrovni fakúlt. Benefity vidím v tesnejšej spolupráci medzi vedeckými a pedagogickými tímami, spoluprácu v rámci programu Erasmus, ale tiež spoločné podávanie projektov v programe Vyšehradskej štvorky a európskych projektov programu Horizon 2020.“, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. 

Na Karlovej univerzite v Prahe v súčasnosti študuje takmer 51 000 študentov na 17 fakultách, ktoré dohromady ponúkajú viac ako 650 študijných programov. Partnermi univerzity sú mnohé prestížne vysoké školy z takmer 50 krajín sveta od Kanady až po Nový Zéland. Univerzita ponúka štúdium predmetov vo viacerých svetových jazykoch, medzi nimi aj v angličtine, nemčine či francúzštine. Karlova univerzita v Prahe sa ako jediná česká univerzita a jedna z mála univerzít v strednej a východnej Európe pravidelne umiestňuje medzi elitnými svetovými vysokými školami a náleží jej miesto medzi 2 % najlepších vysokých škôl sveta. 
Prešovská univerzita v Prešove aj touto spoluprácou s Karlovou univerzitou v Prahe potvrdzuje svoj status univerzity, ktorá dokáže byť rovnocenným partnerom vo vzájomných medzinárodných projektoch.

Andrea Čajová
Foto: Andrea Čajová, Archív UK v Prahe