22.04.2016

Dvere otvorené dokorán

Autor: Mgr. Jana Palenčárová

Prvé februárové dni sú síce ešte kalendárne zimným obdobím, ale akademická obec vie, že v tomto čase začína letný semester. V blízkej minulosti sme započali milú tradíciu podujatia Dňa otvorených dverí a sme veľmi radi, že sa v nej pokračuje aj naďalej. S úvodom semestra Prešovská univerzita v Prešove otvorila už po štvrtýkrát svoje dvere pre všetkých záujemcov o štúdium, maturantov, aj ostatných srdečných a veselých ľudí.

Od skorého rána bol areál na Ul. 17. novembra v Prešove zaplnený množstvom súčasných študentov, stredoškolákov, študijných poradcov a návštevníkov. Chladné a daždivé počasie skvelej atmosfére vôbec neubralo na intenzite a už pri samotnom vchode sa hostia nevedeli vynadívať na študentov Inštitútu histórie, ktorí sa pre tento deň odeli do historických kostýmov. Nebola núdza o stretnutia s rímskymi vojakmi v plnej zbroji, rytiermi i šľachtou. Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky vítala študentov prostredníctvom maskota zemegule. Vo foyeri si svoje stánky pripravili študentské organizácie, združenia a tiež celouniverzitné pracoviská. Reflektory osvetľovali priestor mediálneho kútika Televízie Mediálka, v ktorom sa striedali zástupcovia vedenia univerzity. Hneď za nimi už bola celá chodba vyčlenená na prezentáciu fakúlt. Plynulý prechod bol nemožný. Každá fakulta sa rozhodla pre svoj spôsob propagácie. Okrem informácií o možnostiach štúdia a podmienok prijatia sa vyzbrojili aj voňavými a chutnými dobrotami a praktickými ukážkami výstupu študijných odborov.  Dlhá chodba ponúkala štedrý priestor, v ktorom sa striedala veselá vrava so zvedavými otázkami. Diskusia „Na slovíčko pán rektor“ v univerzitnej knižnici priniesla jedinečnú možnosť na stretnutie s rektorom Prešovskej univerzity v Prešove, prof. PhDr. Petrom Kónyom, PhD.. Tiež nás veľmi potešila účasť zahraničných hostí. Kultúrny program sa odohrával v zadnej časti budovy a svoje potlesky si postupne vychutnávali Ženský spevácky zbor Iuventus Pedagogica, Miešaný spevácky zdor Nostro Canto, sláčikový orchester Camerata Academica, Spevácky zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, Zbor sv. Romana Sladkopevca, Vysokoškolský folklórny súbor TORYSA, Piano vocal a menšie komorné zoskupenie Collegium musicum i Študentské divadlo. Pre stredoškolákov bolo pripravených aj množstvo ďalších sprievodných aktivít a súťaží v jednotlivých miestnostiach a učebniach. 

Týmto vyslovujeme jedno veľké poďakovanie všetkým maturantom, ktorí merali cestu z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia a pevne veríme, že ich akademická atmosféra natoľko očarila, že sa s nimi stretneme v septembri pri zápise na štúdium. Úprimné poďakovanie patrí tiež, tým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o organizáciu Dňa otvorených dverí na Prešovskej univerzite v Prešove.

Autor: Mgr. Jana Palenčárová