22.09.2016

Významný grant pre historikov z Prešovskej univerzity

Autor: Andrea Čajová


Desať významných prešovských expertov a historikov pracuje na digitalizácii dokumentov a fotografií z 1. svetovej vojny, prebiehajúcej v provincii Horného Uhorska, teda na dnešnom území východného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny. Na historický výskum získala Prešovská univerzita z nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu grant v sume 114 440 eur.

Prešovská univerzita centrom poznávania 1. svetovej vojny na východnom Slovensku

Významný grant na Prešovskej univerzite zabezpečí oživenie spoločnej histórie východného Slovenska a Zakarpatskej oblasti, v minulosti patriacich do provincie Horného Uhorska. Vedúcim partnerom medzinárodného projektu je práve Prešovská univerzita v Prešove, ktorá sa tak stane centrom bádania a skúmania informácií o obyvateľoch a ich živote, záujmoch, problémoch či spolupráci v týchto blízkych a v minulosti hranicami nedelených oblastí. Projekt, ktorý sa na Prešovskej univerzite realizuje od októbra 2015 a ukončený bude vo februári 2017, skúma obraz východného Slovenska na Zakarpatskej Ukrajine a naopak Zakarpatskej Ukrajiny na východnom Slovensku v 17. až 20. storočí. 

Hlavnou aktivitou projektu je digitalizácia dokumentov a literatúry medzi slovenskou a ukrajinskou stranou, kde boli tieto informácie pre zahraničných historikov a bádateľov doposiaľ nedostupné. K verejnosti sa výsledky bádania dostanú prostredníctvom zborníkov, vedeckých časopisov či konferencií. Uplynulé dni, 14. a 15. apríla, sa práve v priestoroch univerzity konala jedna z nich. Zúčastnilo sa jej takmer tridsať historikov a výskumníkov, ktorých bádania zaujímali študentov, absolventov a zamestnancov univerzity, ale aj širokú verejnosť, napr. zamestnancov štátneho archívu v Košiciach a v Nitre či krajského múzea.  

Prešov sa stane centrom viacerých významných archívov v strednej Európe

O projekte, ktorého jedným z vyústení bola medzinárodná konferencia hovoril aj jeho manažér, Ing. Rastislav Mochnacký, „Hlavným cieľom je preniesť užhorodský a berehovský archív na jedno centrálne miesto, práve do Prešova, kde sa sústreďujú digitalizované materiály zo všetkých významných archívov v strednej Európe. Historici, ktorí budú chcieť bádať  v dejinách strednej Európy prídu do Centra excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity v Prešove, kde nájdu všetko potrebné. Pri dovybudovaní technologických zariadení by bolo možné v budúcnosti spustiť tento cenný archív aj v jeho online verzii.“

Jedinečnosť projektu vidí riaditeľ Centra excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity v Prešove a rektor univerzity, prof. Peter Kónya aj v prieniku so súčasným obyvateľstvom, ktorého príbuzní a prarodičia práve v období prvej svetovej vojny a na území vtedajšieho Horného Uhorska bojovali. „Práve 1. svetová vojna je v tomto regióne trochu zabudnutou témou, aj napriek tomu, že išlo o jeden obrovský vražedný konflikt. Cudzia mocnosť, cárske Rusko, na niekoľko týždňov okupovala územia na východnom Slovensku, v dnešných okresoch Humenné, Snina, Medzilaborce, Giraltovce, Bardejov, Svidník, Stropkov, čím sa takmer nikto nezaoberal, práve preto je tejto téme dôležité venovať pozornosť.“ dodal prof. Kónya.
 
Pre verejnosť bude zorganizovaná dvojmesačná fotografická výstava. Ide o fotografie z bojov v prihraničnom území, ktoré zatiaľ neboli prístupné verejnosti. Výstava začne v Prešove, v Centre excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity v Prešove a následne sa presunie do Berehova, pričom z výstavy bude vydaný aj 50-stranový katalóg vybraných fotografií. „Na výstave budú okrem fotografií verejnosti prístupné aj dokumenty z jesene 1914  a jari 1915, ktoré budú obsahovať napríklad situačné správy, osobné karty vojakov či povolávacie rozkazy.“ dodal manažér projektu Ing. Mochnacký.

Andrea Čajová
Foto: CCKV PU