22.09.2016

Udelenie titulu Doctor honoris causa

Autor: Redakcia


Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. udelil dňa 12. apríla 2016 v Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove, rozšírenom o zasadnutie Vedeckej rady Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, titul Doctor honoris causa Prešovskej univerzity v Prešove prof. Alexandrovi Leonidovičovi Dvorkinovi, PhD., profesorovi Pravoslávnej Sväto-Tichonovskej Humanitnej Univerzity v Moskve.

Dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., ktorý Vedeckej rade PU navrhol udelenie titulu považoval tento deň za sviatok celej akademickej komunity. „Som presvedčený, že udelenie titulu doctor honoris causa profesorovi Alexandrovi Leonidovičovi Dvorkinovi, je nielen ocenením jeho doterajšej práce na poli akademickom, cirkevnom, spoločenskom, politickom a kultúrnom, ale zdôraznením a konkrétnym prejavom vedeckej, spoločenskej a kultúrnej spolupráce, ako aj skutočným sviatkom pre akademickú komunitu Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá týmto aktom zviditeľňuje svoje úsilie zaujať dôstojné pozície v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore.“ povedal počas svojho prejavu dekan PBF, prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.

Redakcia.