28.11.2016

Slovenské dni v Nyíregyháze - partnerstvo budované na tradíciách

Autor: Redakcia


Súčasné nadštandardné partnerské vzťahy  Prešova a Nyíregyházy umocňuje aj spolupráca, ktorá bola oficiálne uzavretá aj medzi našimi univerzitami. Tá však začala svoju históriu písať už v minulosti a budovala sa na pilieroch tradícií. 

Spoluprácu v oblasti vedy, výskumu či spoločného postupu pri podávaní projektov deklarovali podpisom zmluvy o spolupráci na pôde radnice v Nyíregyháze rektori univerzít partnerských miest. Onder Csaba, rektor univerzity v Nyíregyháze, zdôraznil v rámci podpísanej dohody primárny účel vzdelávania a rozvoj výskumu, „som rád, že univerzita môže prispieť k dobrým vzťahom i v oblasti rozvoja našich miest,“ povedal. Rektor Prešovskej univerzity v Prešove Peter Kónya vyzdvihol spoluprácu pri organizovaní konferencií, spoločných publikácií či projektov v rámci EÚ realizovaných v budúcnosti. 

Slávnostné podpísanie dohody o vzájomnej spolupráci medzi Prešovskou univerzitou v Prešove a Nyíregyházskou univerzitou sa uskutočnilo za prítomnosti primátorky a primátora partnerských miest. „Verím, že táto dohoda ešte viac posilní naše vzťahy v podobe investície do vzdelania, cestovného ruchu a bude impulzom pre ďalšie oblasti,“ povedal pri podpise primátor Nyíregyházy Ferenc Kovács. Primátorka Prešova Andrea Turčanová prirovnala súčasný stav partnerstva k renesancii. „Táto dohoda môže naše partnerstvo len posilniť, preto pevne verím, že toto rozšírenie spolupráce na úroveň vzdelávania a výskumu bude slúžiť ako príklad aj pre iné partnerské mestá,“ zdôraznila primátorka. 

Podpis zmluvy je ďalším krokom v dobrých vzájomných vzťahoch, ktoré sú, podľa slov prešovského rektora, budované na tradíciách, v rámci ktorých spomenul mená, ako profesor István Udvari alebo posledný rektor bývalého kolégia profesor Johnom Gömöry. „Táto dohoda je len pokračovaním minulosti, preto verím, že tento prúd akademickej spolupráce bude slúžiť spoločným záujmom oboch miest,“ pripomenul P. Kónya. 

Na rokovaní sa diskutovalo aj o výučbe slovenského jazyka, ako aj o vzájomnej výmene študentov oboch univerzít.