28.11.2016

Rozhovor s rektorom univerzity, prof. Petrom Kónyom

Autor: Andrea Čajová


Dočkajú sa zničené cesty a chodníky v okolí univerzity opráv? 

Okolie Prešovskej univerzity prešlo v poslednom období viacerými zmenami.  Došlo k vybudovaniu novej budovy Fakulty manažmentu či budovy UNIPOLABU. Zrekonštruované boli opäť i časti študentských domovov a došlo i k úprave interiérov v hlavnej budove univerzity. Na konci leta sme boli svedkami revitalizácie parku pred budovou rektorátu a Pedagogickej fakulty.

Pán rektor, v okolí univerzity sa však nachádza viacero chodníkov a prístupových ciest, ktorých rekonštrukcia je už naplánovaná. O akú rekonštrukciu sa jedná, resp. ktoré prístupové cesty sa dočkajú úprav?

Samozrejme, takýchto chodníkov, ciest, či betónových alebo asfaltových plôch je v areáli univerzity viac. Treba si uvedomiť, že jednotlivé budovy vznikali od päťdesiatych rokov minulého storočia a exteriéry tak boli vystavené zubu času rovnako ako učebne či ubytovacie priestory. Samozrejme, je ambíciou univerzity postupná oprava, úprava, rekonštrukcia či zmena viacerých exteriérových plôch na ul. 17. novembra, čo je však finančne veľmi náročné. Preto sa budeme snažiť získať na tento projekty z výziev, priamo určených na rozširovanie zelene alebo na úpravu či revitalizáciu vonkajších plôch. V súčasnosti sa pritom musíme sústrediť na najnutnejšie, povedzme rovno havarijné prípady.

Asi najskoršiu opravu si bude vyžadovať chodník a cesta vedúca k bude Rektorátu a Pedagogickej fakulty. Je oprava týchto ciest naplánovaná? A ešte ďalšia otázka. Vedenie univerzity už v predchádzajúcom období avizovalo opravu tejto prístupovej cesty a chodníka. S čím súvisel odklad úprav?

Myslím, že ste spomenuli najvypuklejší príklad takéhoto exteriéru. Opravu tejto cesty, ktorá už dlho hrozí chodcom zlomením končatín a motoristom zase náprav, plánuje vedenie už niekoľko rokov. Aj ja som sa už dočkal kritiky za to, že aj po viac ako roku na čele univerzity nerobím s touto cestou nič. Akademická obec však nie je informovaná o najväčšom probléme tejto komunikácie, ktorým nie sú výtlky a výmole, ale vlastnícke vzťahy. Prístupová cesta s parkoviskom nám totiž nepatrí, ale je majetkom mesta. Už predchádzajúce vedenie univerzity sa ju pokúšalo opakovane dostať do dlhodobého prenájmu, narazilo však na odpor poslancov mestského zastupiteľstva. Rovnako skončil aj náš návrh na zámenu pozemkov na jar tohto roku. Po dohode s pani primátorkou a úspešných rozhovoroch s poslancami sa však v lete napokon podarilo zámennú zmluvu schváliť. Univerzita ponúkla za cestu dva nevyužívané pozemky (jedným je dokonca mestský chodník) pri športovej hale na druhej strane Torysy. Následne schválil zámenu aj Akademický senát PU. Po právnom dovŕšení zámeny a zápise v liste vlastníctva by sme chceli cestu dôkladne opraviť aj s pevnou odstavnou plochou hneď na jar nasledujúceho roku.

Môžu sa zamestnanci a študenti univerzity tešiť na iné úpravy interiérov či exteriérov univerzity?

Samozrejme, avšak to, v akom rozsahu, záleží na tom, aké finančné prostriedky sa nám podarí získať. V každom prípade by sa do konca roka mala skončiť revitalizácia parku pred budovou Pedagogickej fakulty a rektorátu. Rovnako v nasledujúcich mesiacoch sa začne rekonštrukcia auly, na ktorú sme časť prostriedkov dostali z ministerstva. V budúcom roku plánujeme z vlastných prostriedkov rozšírenie a vyasfaltovanie parkoviska na južnej strane VŠA, keďže súčasná odstavná plocha je takisto v havarijnom stave. Univerzita pracuje aj na podaní niekoľkých projektov na veľkorysejšie úpravy interiérov, ako je námestie pred budovou VŠA a didaktický park na východnej strane budovy rektorátu. Rovnako sme podali projekt na rekonštrukciu jednej z veľkých posluchární a hľadáme možnosti na modernizáciu ďalších výučbových priestorov. Chceme pokračovať v rekonštrukcii tzv. nového internátu, pričom v nasledujúcom roku plánujeme revitalizáciu dvoch poschodí. Čiastočnú rekonštrukciu starého internátu obsahuje projekt na jeho zateplenie a dôkladnejšia obnova ubytovacích prostriedkov by mala byť realizovaná z prostriedkov, prisľúbených na jar tohto roku predsedom vlády.

Za rozhovor ďakuje Andrea Čajová.