28.11.2016

Medzinárodná konferencia akademickej grafiky v Pekingu

Autor: Dr. hab. Peter Kocák, PhD., akad. mal.

IAPA Peking - Medzinárodná konferencia akademickej grafiky. 

V súčasnosti je v umeleckom svete zaujímavým javom narastanie záujmu o originálnu umeleckú grafiku. Mnohé renomované bienále grafiky po svete sa čoraz naliehavejšie snažia dopátrať zmyslu umeleckej originálnej grafickej tvorby, v dobe zaplavenej všemožnou digitálnou grafikou, fotografiou, reklamou, internetom.

V mnohých prihláškach na medzinárodné výstavy súčasnej grafiky sa teraz často ako prílohy objavujú dotazníky s otázkami o tom, čo si grafik sám myslí o grafike, jej zmysle, čo ešte je a čo už nie je umeleckou grafikou.

Centrálna akadémia výtvarných umení v Pekingu (CAFA) sa na podnet profesora grafiky Wang Huangsjanga chytila iniciatívy a zorganizovala medzinárodnú konferenciu o súčasnej akademickej umeleckej grafike.

Pozvala si pedagógov grafiky z 20 štátov na konferenciu, ktorej cieľom bolo založiť IAPA – International Academic Printmaking Alliance, so sídlom v Pekingu, na CAFA.

Výber škôl určili najmä osobné kontakty zástupcov grafiky z CAFA s pedagógmi so zahraničných akademických inštitúcií. S profesorom Wangom sa poznáme už deväť rokov, strávili sme spolu v susedských ateliéroch v Pekingu prerušovane dokopy takmer dva roky, a tak ma pozval na túto dlho pripravovanú akciu.

Konferencia prebiehala v nanajvýš reprezentačných priestoroch CAFA, a v zakázanom meste, vo veľmi významnej budove Číny, Chráme predkov 太廟 Tai Miao, dnes premenenej na  Palác kultúry pracujúceho ľudu 劳动人民文化宫. CAFA je samozrejme najvyššou umeleckou výtvarnou vzdelávacou i kultúrnou inštitúciou v Číne, no i tak, sám profesor Wang na slávnostnom otvorení konferencie nezabudol pripomenúť, že si považuje na splnený sen získanie povolenia od najvyšších štátnych orgánov na usporiadanie výstavy grafických diel pozvaných členov IAPA v tejto fantastickej renomovanej galérii.

Výstava bola skutočne grandiózna, trvala dva mesiace, bola inštalovaná v troch obrovských budovách chrámu Taimiao, v centre zakázaného mesta a putovala do všetkých hlavných miest čínskych provincií. CAFA vydala k výstave a konferencii unikátny katalóg, v dokonalej grafickej úprave a so všetkými relevantnými kópiami dokumentov, a fotografiami z konferencie. Mimo toho veľký zborník všetkých prednášok, s fotografiami, grafickými prílohami z videoprojekcií. IAPA vytvorila vlastnú webovú stránku na najmodernejšej platforme, kde môžu všetci členovia interaktívne komunikovať. Cieľom konferencie a IAPA je spojiť sily v renesancii umeleckej grafiky na akademickej pôde, a podporovať vzájomnú študentskú i pedagogickú mobilitu, organizovať každé dva roky v inom členskom štáte výstavy IAPA, najnovších diel pedagógov i študentov, podporovať umeleckú grafiku na všetkých stupňoch škôl. Konferencia mala denne nabitý program, trvala do neskorých večerných hodín, nakoniec sa účastníci dohodli na stanovách IAPA a zvolili výkonný a organizačný výbor na štyri roky. Konferencia bola veľmi zaujímavá, priniesla množstvo otázok, i možných riešení, no najmä zblížila pedagógov grafického umenia z mnohých krajín sveta, USA, Kanady, Kostariky, Argentíny, Austrálie, Čile, Portorika, Mexika, Anglicka, Talianska, Nemecka, Belgicka, Francúzska, Poľska, Slovenska, Ruska, Indie, Južnej Afriky, Japonska, Kórey, a Thajska. 

Po úspešnom ukončení konferencie som mal tú česť pôsobiť na CAFA ešte mesiac ako pozvaný profesor grafiky. Z mojich seminárov a master class hĺbkotlačovej grafiky najviac zaujala prednáška a dielňa grafiky rytej do priehľadných cd kruhových dosiek, ktorú na našej katedre úspešne vyučujem už dlhší čas. Študenti CAFA vytvorili pod mojím vedením asi 30 diel, vystavených v galérii CAFA, spolu s výberom 30 najlepších prác našich študentov.

Dr. hab. Peter Kocák, PhD., akad. mal.
FF PU