23.12.2016

Vianočné príhovory

Autor: Redakcia

Príhovor k Vianociam. 
Každoročne sa koncom novembra a začiatkom decembra rozbieha kolotoč rôznych vianočných ponúk, trhov, predaja, zľav a podobne. Pýtam sa: „O čo tu ide? Skutočne tu ide o prípravu na Vianoce?“ Ale kdeže. To je iba zastieraci manéver firiem, podnikateľov a obchodov, ktorí chcú rozpredať svoj tovar a preto lákajú ľudí rôznymi spôsobmi. Táto obchodná predávajúca a kupujúca biznisová horúčka nemá nič spoločné s Vianocami, lepšie povedané nemá nič s pravým posolstvom Vianoc. 

Pravé posolstvo Vianoc treba hľadať v dejinnej udalosti, ktorá sa stala v Betleheme pred vyše 2000 rokmi. Tam sa v chudobnej maštali narodil Ježiš Kristus, Boží Syn, prisľúbený Mesiáš. Prišiel na svet kvôli nám ľuďom, aby nás vykúpil a ukázal nám cestu k nášmu definitívnemu cieľu. Preto príprava na Vianoce, príprava na prijatie posolstva Vianoc pre náš život má spočívať predovšetkým v duchovnej oblasti. Lebo, keby sa Vykupiteľ sveta narodil hoc aj tisíckrát a nenarodil by sa v našom srdci, bolo by to pre nás márne. 

Verím, že všetci chceme prežiť podstatu Vianoc, nielen zažiť to pozlátko, ktoré „uspokojí“ iba na jeden či dva dni, ale potom je v srdci prázdno a smutno. Ak nám ide o prežitie posolstva Vianoc, vstúpme do chrámu, ak nemáme prekážku pristúpme k svätej spovedi a modlime sa, aby do nášho srdca vstúpil Mesiáš, ktorý nám ponúka nie chvíľkové, ale trvalé, večné šťastie. 
Iste, k Vianociam patria aj darčeky, ale jednoduché, skromné, darované zo srdca, z lásky, aby korešpondovali s duchom Vianoc. Lebo drahé darčeky „kričia“ pri Ježiškovi v jasliach, vôbec s Ním nekorešpondujú, lebo v skutočnosti iba zakrývajú nedostatok našej lásky k našim drahým, pre ktorých nemáme celý rok dostatok času, pochopenia a lásky. 
Milí mladí priatelia, mladí ľudia chcú počuť pravdu a nechcú byť nikým a ničím klamaní a zavadzaní. Preto som napísal tieto riadky tak ako to cítim v srdci. Verím, že ich prijmete. 
K prichádzajúcim sviatkom pokoja a lásky, k Vianociam, vám žičím pravú radosť do vašich sŕdc a modlím sa, aby sa vás dotklo tajomstvo Vianoc, sám Ježiš Kristus, aby ste mali zážitok na celý život s Ním, so živým Bohom. Vianoce sú aj časom stíšenia a časom spievania kolied, ktorými pozdravíme nášho Vykupiteľa a naplníme srdce túžbou prijať ho do svojho života a nechať sa Ním viesť. 

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup metropolita


CHRISTOVO NARODENIE 2016/2017
Blížia sa sviatky Christovho Narodenia – Vianoce. Čím sú bližšie, tým voňavejšie je ovzdušie, no každý z nás cíti vôňu Vianoc po svojom. Jedni majú plnú hlavu pečeného moriaka a kupovania darčekov, zatiaľ čo druhí (predstavte si, aj takí sa nájdu) myslia na temnú a chladnú betlehemskú jaskyňu, v ktorej sa uprostred noci rozžiarilo neopísateľné Svetlo.
Kresťanské sviatky majú jednu zvláštnosť. Vznikli, aby sa ľudia stali lepší. Ak ich však neprežívame správne, stávame sa ešte horší, než sme boli.

Správne myšlienky, správne vnímanie Vianoc vôbec nie je prekážkou pre pečeného moriaka. Kupujme darčeky a myslime na dary mágov. Stojme v dlhých radoch pri pokladniach, mysliac na betlehemských pastierov. Lúskajme orechy na sviatočný koláč, rozmýšľajúc o radostnom speve anjelov. Ochuťme každé pôstne jedlo Štedrého dňa spomienkou na Jozefov údiv a úsmev Bohorodičky.

Ten, kto vie, čo na Vianoce oslavujeme, ten si sadá za sviatočný stôl s dvojnásobným pôžitkom. A kto nevie, pre toho je celý sviatok len v škatuli s darčekom, v tupom zízaní na televízor a bezmyšlienkovitom prežúvaní vianočných pokrmov.
Ja som za skutočné, pravé Vianoce. Som za spev anjelov, klaňanie pastierov, Jozefovu kolísku a uspávanku Márie, za duchovný zmysel, skrytý v daroch mágov.

Z celého srdca prajem všetkým požehnané Christovo Narodenie a veľa pokoja, radosti a lásky v Novom roku 2017!
† Rastislav
pravoslávny arcibiskup prešovský,
metropolita českých krajín a Slovenska


Vážený pán rektor a akademická obec Prešovskej univerzity, 
vianočné sviatky sú vždy veľmi príťažlivé, lebo sa v nich nanovo stretávame s pravdou o človeku. A totiž, že aj napriek všetkému zlu, čo je medzi nami a v nás, predsa je v nás a medzi nami aj veľa dobrého. Boh nám poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby nám to pripomenul a aby nás priviedol na cestu záchrany pre večnosť. Posolstvom Vianoc je teda príchod Božieho Syna medzi nás ľudí. Cez neho nás Boh chce zbližovať, učiť odpúšťať i prosiť o odpustenie. Nezabúdajme na toto najdôležitejšie posolstvo! Boh je láska a z lásky k človeku sa stal človekom. 

Preto okrem vedy, politiky či ekonomiky, je potrebné študovať, objavovať a žiť aj túto Božiu filozofiu života – v nej formovať dušu a srdce mladej generácie. Mladý človek potrebuje vedieť i cítiť, že jeho duša je nesmrteľná, stvorená pre spoločenstvo a pre večnosť. A hoci je dnes moderné veľa vlastniť a veľa mať, predsa je to prízemne málo a neprispieva to k tomu, aby sme na duši pociťovali trvácu spokojnosť a šťastie. 

V tomto vianočnom čase rodiny chcú byť pospolu a chcú cítiť blízkosť jeden druhého. Preto všetkým prajem, aby okrem telesného zdravia profitovali aj zo zdravia a pokoja duše, aby prežívali radosť a šťastie vo svojich rodinách a aby sa v solidarite vedeli deliť o svoj čas, priestor i prostriedky pre pomoc iným. Nech vás všetkých dobrotivý Boh upevní v túžbe po živote, ktorému nechýba zmysel a cieľ. Nech sa vašim cieľom stane Boh, ktorý sa nám dáva poznať ako malé bezbranné dieťa, Ježiš Kristus, náš milosrdný Spasiteľ! 

X Mons. Bernard Bober 
arcibiskup - metropolita 


Vianoce sú pre mnohých ľudí časom snenia a túžob. Toľko prianí koľko vyslovíme v tejto dobe, snáď nevypovieme za celý rok. Túžime, aby sa naše predstavy o šťastnom živote zrealizovali. Biblický Jozef mal tiež svoje sny s Máriou, ktoré sa mu zdali zrazu prekazené. Keď vpustil do svojho sna posolstvo o narodení Spasiteľa, mení sa jeho postoj k Márii a k ďalšiemu životu. Prajem preto všetkým čitateľom časopisu NA PULZE i všetkým občanom nášho mesta, aby vpustili do svojich snov posolstvo
o narodenom Spasiteľovi, lebo vtedy sa im začne meniť optika života. Usmernenie nášho života na Božie princípy a zasľúbenia vnesie svetlo do našich egoistických túžob. Vtedy zažijeme radosť nie z brania, ale z dávania. Vianoční ľudia inšpirovaní Božím darom vedia o tejto radosti. Prajem Vám, aby ste ju zažili aj vy. Božie požehnanie Vám pre Vianočné sviatky a Nový rok vyprosuje

Slavomír Sabol
biskup VD ECAV