29.03.2017

Rozhovor s rektorom 

Autor: Mgr. Anna Polačková, PhD.


Najbližším podujatím, ktoré sa uskutoční pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov, je slávnostné zasadnutie Akademického senátu PU a zhromaždenie členov Akademickej obce PU, na ktorom budú odovzdávané medaily pedagogickým zamestnancom. Za svoju prácu bude ocenených 42 tvorivých pracovníkov. Aké aspekty ich činnosti budú týmito medailami vyzdvihnuté?

Medaily budú udeľované na základe návrhov fakúlt, v niektorých prípadoch priamo na návrh rektora, a to za celoživotné dielo, zásluhy o rozvoj vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti univerzity a prínos pre rozvoj univerzity. Popri tvorivých zamestnancoch budú medailami ocenení traja administratívni pracovníci a traja vyznamenaní budú z externého prostredia.

Takéto podujatie sa pod Vašou záštitou realizuje už druhýkrát, v čom vidíte jeho prínos a dôležitosť?

V prvom rade v pripomenutí si Dňa učiteľov, pretože v dnešnom uponáhľanom svete je veľmi dôležité zamyslieť sa aj nad vlastnou prácou, jej významom, prínosom a vyzdvihnúť pozoruhodné osobnosti s ich zásluhami z vlastných radov. Na našej univerzite pôsobí viac ako šesťsto tvorivých pracovníkov, z ktorých mnohí strávili v jej priestoroch niekoľko desiatok rokov, dali jej časť svojho života a zdravia a zaslúžili sa nemalou mierou o jej úspechy na poli vedy a vzdelávania.

Vy sám máte za sebou dlhoročnú bohatú pedagogickú prax, akými vlastnosťami by podľa Vás mal disponovať pedagóg, aby dokázal pozitívne motivovať a zaujať študentov?

Myslím si, že táto otázka by mala skôr smerovať na našich kolegov – odborníkov pedagógov z Pedagogickej fakulty alebo z Fakulty humanitných a prírodných vied našej univerzity. Osobne si myslím, že vysokoškolskí pedagógovia sú v neobyčajne ťažkej pozícii. Musia totiž rovnako pôsobiť ako vedci výskumníci a učitelia. Svojim študentom pritom odovzdávajú nielen istú sumu vedomostí, návykov či zručností, „zdedenú“ po predchádzajúcich generáciách, ale takisto aj výsledky svojho súčasného vlastného výskumu. Toto ich postavenie neuľahčuje ani fakt, že ich poslucháči sú už dospelí ľudia, s vytvoreným názorom a často dobrou znalosťou odbornej literatúry. Okrem toho by mal byť trošku aj spisovateľom a najmä v humanitných odboroch vedieť pútavou formou publikovať časť výsledkov svojich vedeckých bádaní. Vysokoškolský pedagóg by mal teda disponovať všetkými týmito schopnosťami.

S kvalitou vyučovacieho procesu a profesionalitou pedagógov rastie aj záujem o štúdium. Prešovská univerzita, čo do počtu študentov, je v súčasnosti treťou najväčšou univerzitou na Slovensku a aj napriek výraznému populačnému poklesu zaznamenala druhý najnižší úbytok študentov. Čím si to vysvetľujete?

Najradšej by som povedal, že preto, lebo sme najlepší, v skutočnosti však má na tom podiel viacero skutočností. Popri nespornej kvalite niektorých našich odborov, čo jasne dokázali výsledky komplexnej akreditácie, je to iste aj skladba ponúkaných študijných programov. Svoju úlohu určite zohráva aj skutočnosť, že z východu Slovenska študuje menej mladých v Českej republike ako zo západných oblastí. Myslím si však, že svoju úlohu zohráva aj intenzívnejšia propagácia možností štúdia u nás na stredných školách. V každom prípade tretie miesto v rebríčku našich univerzít z hľadiska počtu študentov je pre nás veľkým úspechom, ale aj veľkou výzvou a záväzkom. Fakt, že aj v tejto situácii má o nás záujem takýto vysoký počet mladých ľudí, nás môže veľmi tešiť, musíme však myslieť aj  na to, aby sme si tento záujem udržali.

Pre dostatočné pracovné nasadenie je potrebná aj istá dávka odpočinku. O niekoľko týždňov nás čakajú veľkonočné sviatky, ako ich zvyknete tráviť, ste zástancom tradičných zvykov a obyčajov? 

Veľkonočné sviatky trávim doma so svojou rodinou. Po pracovných povinnostiach je to príležitosť aspoň trošku si oddýchnuť, samozrejme, ak nerátam varenie šunky, prípravu cvikly či nedeľného obeda. V tomto zmysle som zástancom tradičných zvykov a obyčajov, pokiaľ pod nimi rozumieme návštevu kostola, veľkonočnú misu a pondelňajšiu oblievačku. Tú absolvujem so svojimi synmi tradične v ľahkej, mestskej verzii bez vedier, spŕch či sifónových fliaš. 

Za rozhovor ďakuje 
Mgr. Anna Polačková, PhD.